تماس با

فایننس آکادمی

آدرس : شیراز – زرهی – نبش کوچه 2

کلاس ها و مشاوره های حضوری در ای آدرس برگزار میشود

شماره تماس : 09902032869

برای هماهنگی با این شماره تماس بگیرید.

اینستاگرام : برای آسنایی بیشتر و اطلاعات از دوره های جدید به آدرس finance.academi مراجعه کنید.

همچنین از تخفیفات دوره های آنلاین میتوانید اطلاع یابید